fredag 2 januari 2009

Intressant artikel från vetenskapsradion


Foto: Mustafa Quraishi/Scanpix


Hittade ett intressant inslag ur Betterglobe perspektiv då Jatropha är en av de sorter som betterglobe planterar, kanske blir det denna sort som vi investerar i framtiden?

Tropisk nöt kan ge energi


Jatropha-busken:
Sverige och EU har börjat intressera sig för för jatrophaolja som biodiesel i sin jakt på miljövänliga energislag. Jatropha växer i varma länder, och levererar nötter som innehåller 40% olja av en kvalitet som ger mycket lite föroreningar.
I Piteå planeras nu en biodieselanläggning där jatrophaolja blir ett komplement till tallolja.
– Det är intressant att titta på sådana här oljor som inte används till livsmedel, säger civilingenjör Lars Stigsson som är en av personerna bakom den tilltänkta anläggningen om valet av olja.
Jatropha kan växa i öknen, konkurrerar inte med livsmedelsproduktion och är giftig. Den har sitt ursprung i Mellanamerika men växer nu i tropiska och subtropiska områden över hela jorden.

Som Sveriges och Norges yta:
Den svenska satsningen kan komma att hämta sitt råmaterial från Brasilien som ska odla 80 miljoner hektar med jatropha, ungefär som Sverige och Norges yta tillsammans. Andra europeiska länder, Norge och Storbritannien, riktar sitt intresse mot Afrika, där Ghanas regering nu dels satsat egna pengar, dels mottagit 35 miljoner dollar från Indien för att få igång en storskalig odling.
Jatrophabusken levererar olja motsvarande ca 2,5 tusen liter brännolja/hektar. Den finns redan planterad i Afrika från Sydafrika till Kenya och Ghana, i Indien och i Thailand och den ska planteras i Kina över en areal som hela England, och förväntas täcka en tredjedel av Kinas behov av biodiesel efter 2010.
– Särskilt när de kan odlas på lite otillgängliga ställen, nära öknar, och binder öknar som den gör, kan man få väldigt god ekonomi för att tillverka grön diesel, säger Lars Stigsson.Jag planterar Jatropha i KiambereInga kommentarer: