söndag 17 augusti 2008

Avkastningsgaranti...

Better Globe avkastningsgaranti:

- Better Globe garanterar ett minimum avkastning på köp av träd
- Du kommer att veta hur mycket du minimum kan forväntas få utbetalt
- Första utbetalning sker efter 5 år och därefter vart år i ytterligare 14 år
- Minsta utbetalning blir 15% av inköpsvärdet (€ 15 pr. träd) pr. år.
- Efter 20 år får du i tillägg minimum 10 gånger inköpsvärdet utbetalt


Vad betyder detta för dig?

Ett träd kostar € 15
€ 15 X 15 % X 15 år = € 33,75
+ € 15 X 10 = € 150,00
Utbetalt = € 183,75
- Inköpspris for trädet: = € 15,00
= Avkastning pr. tre: = € 168,75


Avkastning med 5 % prisökning är ca 400 €


Better Globe’s garanti utgår från 0% prisökning pr. år.

Det lönar sig att hjälpa!!!!

Inga kommentarer: